Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď neříkejte, jak mám žít....!!

PANNA - ŽENA (charakteristika)

3. února 2008 v 22:09 | angel4ewer |  PRAVDIVÉ EROTICKÉ HOROSKOPY:)
Žena - Panna
V tomto znamení je více neprovdaných žen, než v kterémkoliv jiném. Snad je to proto, že málokdy nalézají muže, který odpovídá jejich měřítkům. Panna má ve zvyku posuzovat lidi povrchně, tj. zda mají zapnuté knoflíky, zda jsou upraveni a čistí.
Důsledek toho pak je, že míjí hodnotné osobnosti obou pohlaví. Kdo chce tuto ženu pochopit, nemůže ji považovat za chladnou rozumovou bytost, ale musí se na ni dívat jako na člověka velkého sebeovládání. Její způsob myšlení je stejný jako u jiných žen, ale více se brzdí.
Její tajné tužby zůstávají vesměs tajnými. Má sklon k vážnosti a ctnosti. Skromnost je jí dána od přírody. Málokdy se honosí svými výkony. Má výtečné způsoby, chová se vždy jako dáma. Sama na sebe pohlíží jako na dámu, která nikdy neurazí druhého člověka.
Svými slovy však dovede zaútočit tak, že i silného posadí na kolena. Má snahu zlepšovat a vyvíjet sebe a své životní postavení. Zajímá se zvláště o literaturu, hudbu a malířství. Často je dobrým kritikem. Je starostlivá, což vychází částečně z přesvědčení, že každý problém je možno řešit rozumně.
Důvěřuje více svému intelektu než své intuici. Může být velkorysá, trpělivá a dobrotivá. Avšak je také chladnou bytostí, u níž srdce ovládá hlava. Sleduje-li jistou cestu, pak ani rána kladivem do hlavy ji od ní neodvede. Její činorodost by stačila pro tři a každý úkol plní s přesvědčením, že nikdo jiný by ho nevykonal lépe než ona.
Při podnikání se všemožně zajišťuje proti neúspěchu. Jako umělec na visuté hrazdě, pracující bez ochranné sítě, musí přesně vědět, kde na ni druhá visutá hrazda čeká, když ve vzduchu začíná trojnásobné salto. Její říše je domov. Zde vládne a chytrý muž jí to dopřeje.
Její příbytek má vzhled, jakoby v něm nikdo nebydlel. Každá věc musí být na svém předepsaném místě. Jako chytrá spotřebitelka dovede napnout minci až k prasknutí. Ví, co si muž přeje. Pokud to on sám nepozná, pomůže mu správně analyzovat situaci. Právě v analyzování situace se dobře vyzná. Správnou rozhodností a správným tempem sleduje praktické, dosažitelné cíle.
V mnoha případech se vdává pozdě. Je dokonalou hospodyní, příkladnou matkou, i když snad trochu přísnou, a svému muži zajímavou společnicí. Sex je pro ni spíše záležitostí rozmnožování a uchování rodu, než rozkoší, což může působit frustračně, protože je celkově pohledná a pěkná, mladistvý vzhled si dlouho udrží.
Pokud domů pozve hosty, pak vše klape do nejmenšího detailu. Lidé se špatnými způsoby stolování, nedbale oblečení, kteří dělají skvrny, rozsypávají popel, nejsou již příště pozváni. Při společenských hrách je úspěšná. V povolání působí její přesnost. Dovede dobře počítat a je nejlepší účetní, jakou si je možno přát, stejně jako příkladnou sekretářkou, především v odvětvích, odpovídajících jejímu zájmu.
V každém postavení ji podpoří mzda, zaručující její nezávislost. I když dovede chladně uvažovat, v jednom bodu je slabší. Nevidí chyby a slabosti svého milého. Zůstává věrná obrazu ideálu, který si o něm vytvořila a její city jsou hluboko zakořeněny, i když to veřejně nedá znát.
S mužem jedná jako s panenskou zemí, která musí být prodána, střežena, vyvíjena a zlepšována. Vyzná se v psychice muže, protože má téměř nadsmyslné vnímání pro motivace a vesměs posléze ovládne vše, co střeží. Od každého očekává pořádkumilovnost a čistotu odpovídající jejím představám
O sexu si nedělá iluze a konstatuje, že se s ním dělá mnoho povyku. Prostě nevěří, že hřmí a blýská se, když se dvě těla spojí k přirozené funkci. Nemá ráda muže, kteří by chtěli u ní překotně přistát.
Dává přednost těm, kteří mají dostatek sebekázně a vyčkávají, až se vyvine vztah, při kterém je sex nevyhnutelný. Pochopitelně, že se tak nevyjádří. Spíše řekne, že duševní je také důležité a každý, kdo bere v úvahu jen čistě tělesné aspekty, nechápe pravý význam milování.
Namlouvání nepovažuje za záležitost, která by měla záhy skončit, aby se mohlo přejít k hlavní věci, ale za povzbuzující, milou předehru k symfonickému vrcholu. Vychutnává spaní s mužem. Nenechává se však strhnout k rapsodické blaženosti. K tomu je příliš rozumovým člověkem.
Podle ní musí ložnice vonět čerstvými květy, nikoliv dráždivou voňavkou. V ložnici se nejedná o výjev z filmu, ale o skutečný život. Oba přece ví, pro jsou zde. Pokud se však rozhodne odevzdat se, pak muž nebude zklamán. Její ženská graciéznost a skromnost, její něžné teplo plné odevzdanosti, jsou balzámem pro toho, kdo je unaven zdánlivým ohňostrojem. Celek proběhne k plné spokojenosti muže.
Nejprve se zřejmě budou projednávat vnější jednotlivosti, například místo, kde se má konat začátek. Dává přednost vlastnímu příbytku, protože zde má kontrolu nad celým rámcem věci. Není špatné, když muž přinese šampaňské. Někdy navrhne i společné osprchování, což odpovídá její potřebě čistoty. Ložnice je jen matně osvětlena nebo zatemněna, postele mají čisté ložní prádlo, celá světnice je bezvadná a telefon vypnutý.
Muž s ní může dělat, co chce, za předpokladu, že s ní nebude zacházet nenormálně, groteskně nebo živočišně. Z jednoho polibku dovede učinit erotický zážitek, rovnající se téměř zážitku milování. Aby s ní byl milý spokojen, dovede ho každým způsobem orálně uspokojit.
V tom může být umělkyní. Pro ni je největší slastí učinit muže šťastným. Bezprostředně po předehře, pokud muž nenaznačí nic jiného, zaujme normální polohu. Má-li muž jiné přání, přizpůsobí se. Musí jí však nejprve objasnit, co má v úmyslu. Pak se lze spolehnout na to, co učiní vše k jeho spokojenosti.
Ostatně sex je pro ni cvičení se v povinnosti, stejně jako ráno příprava snídaně. Kdo chce přivést do pohybu její tajnou zvonkohru, pak přednost má poloha, při které ona napne nohy nad obličej partnera, který ji zpracovává jazykem. Čistá extáze!
Vyskytují se zde i případy masochismu. Rány na zadní část mohou znamenat potrestání za něco, co vyvolává u ní nelibost, ale mohou ji připravovat i na erotický zážitek. Některé ženy, zrozené v tomto znamení, mají potěšení, když jsou v posteli tři osoby.
Žena v Panně "Na stopě skryté rozkoši"
Sex je biologická událost, při níž se dvě těla pohlavně spojí, slouží ostatně k rozmnožování. Někdy se tomu prostě nelze vyhnout. Sex je jedním z vrcholů harmonického partnerského vztahu, požitkem, který člověk sdílí s tím, koho má rád. Sex dokáže rozzářit oči a tělu dát pocit, jako by se vykoupalo v prameni mládí. Pro ženu v Panně platí obojí.
Má zdravý a přirozený vztah k sexu a prostě nechápe, proč se toho s ním tolik nadělá. Když se dvě těla spojí ve své přirozené funkci, pak se přece nic světoborného neděje! Mužů, kteří se u ní v posteli snaží přistát jako nadzvukové letadlo, má stejně po krk. Tu a tam trochu rozkoše, proč ne, ale měl by mít dost sebekázně, aby svůj "nízký pud" dokázal ovládnout.
Nemá ráda, když ji někdo překvapí. A pokud by se jí mělo stát, Že by šla s téměř cizím mužem jeŠtě týž večer do postele, nemusí se o tom nijak moc mluvit. TO, co se odehrálo, skutečně nebylo nic jiného než pohlavní spojení dvou těl. A kromě toho mu stejně ukázala dveře, třeba ho už nikdy neuvidí. Možná je to také její ostýchavost, jíž se dokáže zbavit jen s někým "cizím". Zde umí sexualitu prožít, třebaže se tváří, jako by pro ni nebyla nijak důležitá.
Žena v Panně jinak obvykle vyčkává, jak se vztah vyvine, pak lze myslet i na sex (někdy se mu člověk prostě nemůže vyhnout). Partnerovi bude vykládat, že i duševní stránka je ve vztahu mezi mužem a ženou důležitá a že ten, kdo vidí jen čistě fyzické aspekty, nechápe správný význam milování. V dnešní době je to možná k smíchu. Ale třeba taky není! Jde-li člověk do sebe, musí přece uznat, že na tom skutečně něco je.
Jestliže se muži podaří ženu v Panně správně rozpálit, vyspí se s ním s chutí. V její ložnici, kde se ostatně miluje nejraději, to voní květinami. Je srdečná a ženská, oddává se mile a skromně jako pravá panna. Na partnera působí jako balzám. Nikoli proto, že je ke vŠemu ochotná, ale že muže nikdy nezklame.
Trochu obřadnosti by však přece jen ráda. K tomu jsou vlastní Čtyři stěny optimální. Tady to má pod kontrolou, tady může náležitě naladit sebe i své okolí. Před aktem má ráda horkou sprchu nebo koupel ve dvou. K tomu sklenku suchého vína a pak je všechno perfektní. Tak ji lze rozproudit na plné obrátky. Žena v Panně si dopřává čas na předehru i přípravu. Nejen proto, že vykouzlí pěknou náladu, ale učiní také příslušná opatření pro všechny eventuality.
Milenci potom dovolí, aby si s ní dělal, co se mu zachce. V žádném případě však nic, co tíhne k animalitě nebo je perverzní! Vytyčí přesnou hranici, již nesmí nikdo překročit. Svému partnerovi však nedá pocítit, že se musí něčeho vzdávat. Z polibku dokáže vykouzlit erotický zážitek srovnatelný s milostným aktem.
Pro ženu v Panně je důležité, aby svého milence viděla spokojeného a šťastného. Chtěla by pro něj být něčím natolik mimořádným, aby na ni nikdy nezapomněl. Ale ať jí raději řekne, co chce, nebo ať jí to naznačí, ona sama nezkoumá jeho nejtajnější přání. Může to být i tím, že mívá zábrany.
Proto také potřebuje dlouhou předehru, při níž je něžně laskána, při níž se jí partner jazykem dotýká ňader a uší. Jestliže se naopak k ničemu nemá, zaujme "normální pozici" a čeká, co se může dít. Svou žádost nejlépe uspokojí v klasické pozici nebo také v tzv. pozici 69, při níž má nohy přes partnerův obliČej a on ji uspokojuje jazykem. Sama ho dráždí prsty a ukájí ho orálně, což ostatně dělá ráda, nebo také leží na boku a on ji miluje zezadu.
Jestliže se dost dlouho hledá, hluboko v nitru ženy v Panně lze najít sklon k masochismu. Po hádce "trestá" partnera odpíráním, právě tak očekává trest i sama. Měl by ji milovat zezadu a hodně se v ní pohybovat. Pak zakouší bolest i rozkoš současně.
Co by člověk od žen v Panně vůbec nečekal, a přesto se to stále stává, je láska ve třech. Při milostné hře mezi dvěma ženami a jedním mužem nebo mezi ní a dvěma muži si počíná bez zábran a uvolněně. Protože sex často pokládá za povinnost, je pro ni tato konstelace jakýmsi vysvobozením z "povinnosti".
Zde se projevuje docela jinak. Nejlíp když se partneři znají a předem tento nápad projednají, ona totiž nemá ráda překvapení. Musí přitom být harmonie a něha, na divoké orgie a experimenty žena v Panně není , třebaže si sama dovede počínat divoce a nevázaně, když se v ní její hluboký skrytý temperament probudí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama